بد حجاب بی دین نیست ولی فردی است که یکی از اساسی ترین اصول و احکام اسلامی را رعایت نمی کند.


او در واقع خود را بالاتر از خدا دانسته و احکام و دستورات خدا را طبق سلیقه خود انتخاب کرده؛

(اسلام را دین سوپر مارکتی دیده است و این خوب است و بر میدارم این باب میلم نیست و نمی خواهم..........که قابل بحث می باشد)


به آنهایی که خوشش می آید عمل می کند(برای مثال نماز، روزه،..)

«گاهی مستحبات را هم تازه بیشتر انجام می دهد مانند صدقه دادن ، انفاق کردن، به دیدار سالمندان رفتن، بازدید از بهزیستی  و ...»؛

و به آنهایی که خوشش نمی آید عمل نمی کند و در واقع در برابر دین اسلام که همان تسلیم است ، خود را برتر می داند

و مصداق این آیه از قرآن کریم است که:


«نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ‌ بِبَعْضٍ»

'' آیه ی 150 از سوره مبارکه ی نساء''.


«ما به بعضى ایمان داریم و بعضى را انكار مى‌كنیم»


به بعضی از آن ایمان دارد و منکر قسمتی دیگر از ان است.

و این در حالی است که نماز و روزه ابعاد فردی دارند(که باز هم در بعضی موارد از نظر اجتماعی نیز به آن نگاه شده است که باز جای بحث و گفتگو دارد) ولی حجاب ابعاد اجتماعی بسیار گسترده و عمیقی دارد و می تواند در تحکیم یا سست کردن خانواده ها مؤثر باشد.موضوع :
حجاب و عفاف ,