مناجات 4

هوالرحیم

الهی ای صفای روح و جانم....عنایت كن كه من بی خانمانم

دلم از عشق كویت شاد گردان....ز هر قیدی مرا آزاد گردان

 

مناجات 4

هوالرحیم

الهی ای صفای روح و جانم....عنایت كن كه من بی خانمانم

دلم از عشق كویت شاد گردان....ز هر قیدی مرا آزاد گردان

بسوزان این دلم را در غم عشق....روانم زنده بنما از دم عشق

یكی بلبل به باغ اشتیاقم....بناله از غم و دردو فراقم

شده عشق تو یارب پیشه من....امیدم بر تو شد اندیشه من

صفای دل بود یاد تو ای دوست....دل و جانم بود شاد تو ای دوست

اگر در ذلت عصیانم ای یار....اگر من خسته و بی جانم ای یار

اگر افتاده در بند گناهم....اگر سر تا به پا من دود آهم

اگر در چاه خود بینی فتادم....اگر دستی به دست حق ندادم

اگر عمرم فنا شد در گناهان....اگر گشتم ز خیل بی پناهان

اگر خوار و اسیرو مستمندم....اگر نالان و زار و دردمندم

اگر شیطان فریبم داد ای دوست....اگر آهم اگر بیداد ای دوست

خوشم زیرا تو باشی یاور من....كریم و داد خواه و داور من

ببین مسكین دور افتاده از راه....ندارد مایه ای جز اشك و جز آه

كلیات اشعار مولانا فیض كاشانی
موضوع :
مناجات با خدا ,