پروردگارا!

برای پیامبر(صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ) در سایه ی لطف خود جای با وسعتی بگشای و از فضل و کرمت پاداش اورا فراوان گردان.

خداوندا!

کاخ آیین او را از هر بنایی برتر و مقام او را در پیشگاه خود گرامی تر بگردان و نورش را کامل گردان و پاداش رسالت او را پذیرش گواهی و شفاعت و قبول گفتار او قرار ده زیرا که دارای منطقی عادلانه، و راه جداکننده ی حق از باطل بود.

بار خدایا!

بین ما و پیغمبرت در نعمت های جاویدان ، و زندگانی خویش و آرزوهای برآورده و خواسته های به انجام رسیده در کمال آرامش  و در نهایت اطمینان، همراه با مواهب و هدایای با ارزش جمع گردان!

خطبه 72 امیر المومنین علیه السلامو خداوندا تمام دشمنان اسلام و پیامبر گرامی و بزرگوار ما مسلمانان را خوار و ذلیل و نابود بفرما