رسول خدا حضرت محمد صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ

در خطبه های حضرت امیر علیه السلام

و شهادت می دهم که
محمد صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ بنده ی خدا و فرستاده ی اوست.
خداوند او را با دینی آشکار، و نشانه ای پایدار و قرآنی نوشته شده و استوار و نوری درخشان و چراغی تابان و فرمانی آشکار کننده فرستاد تا شک و تردید ها را نابود سازد و با دلایل روشن استدلال کند، و با آیات الهی مردم را پرهیز دهد،و از کیفرهای الهی بترساند.(خطبه 2)

بار خدایا!
گرامی ترین درود ها و افزون ترین برکات خود را بر
محمد صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَعَلىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ بنده و فرستاده ات اختصاص ده، که خاتم پیامبران گذشته ، و گشاینده ی درهای بسته و آشکار کننده ی حق با برهان است.دفع کننده ی لشکر های باطل، و در هم کوبنده ی شوکت گمراهان است، آن گونه که بار سنگین رسالت را بر دوش کشید، و به فرمانت قیام کرد، و به سرعت در راه خشنودی تو گام برداشت.حتی یک قدم به عقب برنگشت و اراده ی او سست نشد، و در پذیرش و گرفتن وحی نیرومند بود، حافظ و نگهبان عهد و پیمان تو بود و در اجرای فرمانت تلاش کرد تا آنجا که نور حق را آشکار و راه را برای جاهلان روشن ساخت و دل هایی که در فتنه و گناه فرو رفته بودند هدایت شدند.
پرچم های حق را برافراشت و احکام نورانی را برپا کرد پس او پیامبر امین و مورد اعتماد و گنجینه دار علم نهان تو و شاهد روز رستاخیز، و برانگیخته ی تو برای بیان حقایق و فرستاده ی تو به سوی مردم است.(خطبه 74)