{فاجعه کشتار مردم مسلمان میانماردر سکوت بینالمللی}


مسلمانان میانمار در میان سکوت کشورهای مسلمان کشته میشوند، هیچ ملتی تاکنون این گونه در میان این همه خونسردی و سکوت بین المللی و بی خیالی دولت داخلی سرکوب نشده بود.
" اینها سخنان «شیخ عبدالله المعروف» روحانی مبارز اهل میانمار است. بر اساس اطلاعات دریافتی گروههای تندرو بودایی با حمایت دولت اتحادیه جمهوری میانمار، دسته دسته مسلمانان را قتل عام كرده ، آتش می زنند به دریا میاندازند.


.................................................. ...................................

رهبر انقلاب در جمع قاریان و حافظان قرآن كریم:

هزاران مسلمان در میانمار قتل عام می شوند مدعیان حقوق بشر لب تر نمی كنند


تنظیم گروه مذهبی صبح وصال