آه و هزار آه........
آری آه بایستی کشید
کجای کاریم کجا جا مانده ایم اینجا ایران
اینجا کشور اسلامی ما
مهد دین شکوفای اسلام
اما پایه ها هر روز سست می شود
خواهرم برادرم اشک باید ریخت به پهنای صورت وقتی اینجا هر روز از حجاب فاصله می گیریم و سوالاتی می پرسیم که
میدانیم دیگران در طرح انها بی تاثیر نبوده اند
دست هایی پشت پرده
و در کج خیالی خود رها شده ایم و فکر میکنیم انها متمدن ترندو ما عقب مانده ایم و جهان سومی هستیم
و خبر نداریم و یا خود را به راه دیگر زده و نمیبینیم که حجاب امروزه در غرب در حال گسترش است و هر روز
بسیاری از نویسندگان خوانندگان رقاصه ها بازیگران غربی به دین مبین اسلام گرایش می یابند و با افتخار حجاب را می پذیرند
ما کجاییم که بهشت را حق مسلم خود می دانیم کجاییم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟موضوع :
حجاب و عفاف ,