برخی پول پرستان از دخترها به عنوان کالای تبلیغاتی برای پرفروش کردن مجلات ،افزایش تماشاچیان فیلم و جلب مشتری به سوی مغازه خود استفاده میکنند.


به راستی چه کسانی زمینه این سوء استفاده را فراهم کرده اند؟ ایا دخترانی که خود را از نگاه های الوده حفظ نمی کنند در این میان مقصر نیستند؟

بسیاری از تجار جهان ، از زن برای فروش کالا استفاده می کنند، عکس بدن انها را روی جوراب و ... می اندازند یا او را در کنار اشیاء قرار می دهند، مردها در حقیقت عکس زن را می خرند نه کالا را از نظر فروید مرد با دیدن تصاویر و عکس ها که نمایان گر چیزی از زن باشد لذت برده و ارضاء می شوند.
(ص 65 ، روانشناسی در خدمت سیاست، زیگموند فروید)موضوع :
حجاب و عفاف ,