میلاد حضرت بتول و هدیه اسمانی خدا
به رسول خدا حضرت ختمی مرتبت
محمد مصطفی صلی الله علیه و اله
  بانوی ملکوت و جبروت
 حضرت صدیقه طاهره ان بزرگ بانو
کوثر ناب خداوندی
  فاطمة الزهرا سلام الله علیها
 بر همگان مبارک باد