پاسخ این سوال بسیار روشن است و ان این است که وضعشان را ببین و حالشان را بپرس.ببین انچه را که می گویند،انجام می دهند؟عمل می کنند؟ به گفته و عمل چه کسانی شبیه است؟ ایا زینبی عمال می کنند و یا چون دیگران؟ ایا روش انها چون فاطمه است یا فردی دیگر؟

بی شک گروهی هستند که به دنبال الگو های غربی می باشند .فکرشان،روش زندگی شان ، نشأت گرفته از زنان به ظاهر متمدن و روشنفکر ولی در واقع بنجل های غربی است.ان دوشیزه یا بانوی نیمه عریان،ان وابسته و دلبسته به لوکس و تجمل،ان بی غم لذت پرست نمی تواند الگویی جز الگوی غربی،افراد بی بندو بار ،حتی رقاصه ها و اوازه خوانان داشته باشد.

انکس که دائما در فکر رنگ عوض کردن،زیور و تجملات ،زندگی طاووسی،عیشو خوش گذرانی است بیشک الگوی زندگیش هنر پیشه های سینما ،زنان اشراف و مفت خور ،حجله نشینان و عروسان چمن است و او جز ان الگویی ندارد اگر چه در لباس و چهره به ظاهر اسلامی باشد.

                                                                                               فاطمه علیها السلام برترین بانوی اسلام نوشته دکتر علی قائمی

کاش بی رحمانه دل تو را ای نور چشمان پیامبرو رسول عزیزمان (محمد مصطفی صلی الله علیه و اله) این گونه نمی سوزاندیم کاش ای پاک ترین پاک خداوند ای طاهره ی مطهره ی این زمین می توانستیم و یا بهتر بگویم می خواستیم که تو شوی الگوی ما تو شوی ان کسی که زیر و بم زندگیش را از بر بودیم و افتخارمان شما می شدید ای بهترین بنده ی خداوند.کاش کاش

و ای کاش.......................................
موضوع :
حجاب و عفاف ,