حضرت علی (علیه السلام)


به راستی که زن بسان گل است ،
نه قهرمان و فرمانده در کارهای سخت


(نهج البلاغه)
موضوع :
حجاب و عفاف ,