امام صادق علیه السلام:

نگاه کردن به زنان نامحرم تیری از تیرهای مسموم شیطان است ،

وای

بسا که یک نگاه باعث حسرتی طولانی گردیده است.

ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صفحه ۵۶۹
موضوع :
حجاب و عفاف ,