حضرت علی (علیه السلام)

 برای هر چیز زکاتی است

و زکات زیبایی پاکدامنی است.  

میزان الحکمه ج۴ / ص ۲۲۶
موضوع :
حجاب و عفاف ,