رسول الله الاعظم (صلی الله علیه و آله):

 

هر دینی منشی دارد و منش اسلام حیاست.

منتخب میزان الحکمه / ص ۱۷۳
موضوع :
حجاب و عفاف ,