مناجات 5

 

هوالكریم

 

الهی ای تو نور خانه دل.....انیس و مونس و كاشانه دل

الهی ای غمت سودای جانم....بمن رحمی كه یا رب ناتوانم

چه باشد ای پناه بی پناهان....بشوئی از كتاب من گناهان

چه باشد ای امید بی نوایان....بگیری دستی از خیل گدایان

چه باشد ای تو آوای دل من....غم عشقت نمائی حاصل من

چه باشد ای چراغ روشن عشق....مرا راهی دهی در گلشن عشق

چه باشد ای صفای شام عاشق....بر اری از محبت كام عاشق

چه باشد ای امید نا امیدان....شفا بخشی تو درد دردمندان

تجلی كن كه دل جای تو گردد....امورم جمله هم رأی تو گردد

دل از هجران تو طوفان گرفته....غمت از این فتاده جان گرفته

مرا ای مونس و هم جان و هم هوش....بقید بندگی كن حلقه در گوش

كه من جان در ره عشق تو دارم....بود امید در راهت سپارم

اگر شب ناله و افغان برآرم.....من این افغان ز جان خودبرآرم

ببین مسكین ز هجرت اشك ریزان....تو یارب قلبش از عشقت بسوزان

كلیات اشعار مولانا فیض كاشانی
موضوع :
مناجات با خدا ,